Page 8 - Indovina indovinatore
P. 8

primmë, ł’ èrë moun pairë, iérë ł’è
     moun filhë, iaië in filhë qu’ ał è marì
     a ma mairë.
      Ou marquè a vè pa ’ndëvinë ë a
     s’ou vè fa ’ndëvinë dë la fùmmënë.
      Icustë ilh annìa a trouvarë ou pairë
     ’ncarchërè e, pë o farë mingë, i lou
     lettìë coummë in filhë: din a stèssë
     tumpë, iquë filhë ł’èrë ou marì dë la
     mairë.
      Ou marquè ałłourë a vè ièra libbrë
     ou carchërè.
      In atrë ièggë, la vè ièssërë ou
     carchërë qu’a lhi vè dirë ou
     ’ndëvënalhë:
      - Al à sparè enquiì a vëiìa e al à
     ___
              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13