Page 6 - Indovina indovinatore
P. 6

a l’èrë in ièggë a la Gardië in
         marquè a la lhi piëiìë lhi
         ’ndëvënalhë e touttë cantë i
     lhi në pouìnë dirë: së ièł a ’ndëvënìë
         _
     pè, a lëbravë in carchërè. Ma a
     ’ndëvënavë touttavìë: soulë du ièggë
     a vè pa ’ndëvinë.
      Ou primmë ièggë, ina fùmmënë i
     lhi vè dirë:
      - ’Ndëvinë, ’ndëvënatourë, filhë
     dë prìnchëpë ë dë gran sënhourë:
     _____
              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11